De nosaltres

Segons consta en l’Acta de Constitució de: “Comunidad de Altos Riegos”, va ser en 7 de juliol de 1929 quan es va crear la comunitat, sent el seu primer president D. José Isern Vall.

De les dades que tenim al nostre poder, es va elevar a públic la constitució de la comunitat, davant el Notari D.Jacinto Alonso Pérez (07-07-1929), posteriorment amb la modernització del Reg a goteig, es va transformar en SAT, denominant : SAT Nº 199CV Sindicat de Regants “ALTS REGS”, segons costa en Conselleria d’Agricultura, FOLI 31 dE L’TOM 1 dE 28 SETEMBRE 1998, sent el seu president en aquest moment D. Juna Tudela Olcina.

Actualment és seu president D. Federico Sala Franco. El motiu de la creació de la comunitat va ser el proporcionar l’aigua de la sèquia Escalona, ​​a les terres altes de la Partida d’Alts Regs de Villanueva de Castellón.